teleormaneanul.ro

Teleorman: 68,6% – rata finală de promovare la examenul național pentru definitivare în învățământ

Must read

Rata finală de promovare înregistrată la proba scrisă din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământ (sesiunea 2022), după soluționarea contestațiilor, este 73,82%, la nivel național, și de 68,6% la nivelul județului Teleorman, potrivit datelor făcute publice de Ministerul Educației.

- Publicitate -

În Teleorman, 35 de candidați din cei 51 înscriși au medii egale sau mai mari decât 8, potrivit datelor făcute publice. De menționat ar fi că doi dintre candidați au reușit să obțină media maximă, iar alți trei au promovat Examenul Național de Definitivare în Învățământ cu medii la examen între 9,5 și 9,99.

Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină cel puțin media 8, calculată ca medie ponderată a notelor la toate probele de examen, inclusiv cea scrisă. De asemenea, nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale.

Metodologia de examen prevede că trebuie îndeplinite cumulativ o serie de condiții, respectiv: efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puţin un an; calificativul pentru anul şcolar în curs „Bine” sau „Foarte bine”; media aritmetică a notelor obținute la cele două inspecții la clasă și la evaluarea portofoliului profesional – minimum 8, dar note nu mai mici de 7 la fiecare din probele respective.

Cadrele didactice care promovează acest examen dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar.

Afișarea rezultatelor finale a avut loc joi, 4 august, la ora 10:00, atât în centrele de examen, cât și pe site-ul dedicat – definitivat.edu.ro

De asemenea, rezultatele candidaților din Teleorman pot fi consultate pe pagina de internet a Inspectoratului Școlar Județean, la http://www.isjtr.ro/mat/definitivat/REZULTATE_FINALE_DEF_2022.pdf

 

- Advertisement -

More articles

Latest article