teleormaneanul.ro

Primă de inserție pentru absolvenți – Condiții de îndeplinit și actele necesare

Must read

Absolvenții înregistrați la A.J.O.F.M. Teleorman și care se încadrează în muncă în termen de 60 de zile de la absolvire, pot solicita prima de inserție în cuantum de 1.576,5 lei, anunță reprezentanții instituției.

- Publicitate -

Potrivit legii în vigoare, absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi absolvenţii şcolilor speciale, cu vârsta de peste 16 ani, care în termen de 60 de zile de la absolvire se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază de o primă de inserție egală cu de trei ori valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data încadrării (indicatorul social de referinţă este de 525,5 lei).

Prima de inserţie se acordă în două tranşe, respectiv: o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, la data angajării; o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare.

Prima de inserţie se acordă dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: la data absolvirii studiilor absolventul nu are raport de muncă sau de serviciu; absolventul este înregistrat în evidenţele agenţiei în termen de 60 zile de la absolvire; încadrarea în muncă a absolventului este în termen de 60 zile de la data absolvirii, ulterior înregistrării la agenţie; nu a mai fost angajat după data absolvirii studiilor la un alt angajator; angajarea este cu normă întreagă pe o perioadă mai mare de 12 luni, conform prevederilor legale; absolventul se încadrează la un angajator cu care nu a fost în raport de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani; absolventul se încadrează la angajatori care nu au obligaţia, potrivit legii, de a-l angaja.

De asemenea, persoanele interesate trebuie să depună o serie de documente, la AJOFM Teleorman, în termen de maximum 60 de zile de la data angajării: cerere conform model – Anexa nr.23 la norme; actul de identitate al absolventului, în copie; actul de absolvire a instituţiei de învăţământ, în copie; actul în baza căruia absolventul a fost încadrat în muncă, în copie; declaraţie pe proprie răspundere a absolventului; declaraţie pe proprie răspundere a angajatorului; angajamentul absolventului – Anexa nr.13 la norme.

Documentele poti fi depuse personal – la sediul agenției, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire ori prin fax sau e-mail.

Persoanele care beneficiază de primă de inserție au dreptul la menținerea primei acordate și în situația în care, în perioada de 12 luni de la angajare, le încetează raportul de muncă sau de serviciu la primul angajator și se încadrează, în termen de 30 de zile la un alt angajator, în condițiile în care încadrarea în muncă la cel de-al doilea angajator se realizează în aceleași condiții, respectiv cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 12 luni.

Pentru informaţii suplimentare, persoanele interesate se pot prezenta la sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Teleorman, din Alexandria, strada Dunarii, nr.1, telefon 0247310155, e-mail: ajofm.tr@anofm.gov.ro.

- Advertisement -

More articles

Latest article