teleormaneanul.ro

Sala de sport a Școlii Gimnaziale “Ștefan cel Mare” din Alexandria va fi reabilitată prin PNRR

Must read

Contractul de achiziție publică de lucrări pentru realizarea obiectivului de investiții ”Reabilitare termică clădiri Școala Ștefan cel Mare”, finanțat prin P.N.R.R., Componenta C5 – Valul Renovării, a fost semnat, luni, de primarul Alexandriei Victor Drăgușin.

- Publicitate -

Scopul investiției îl reprezintă creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice şi îmbunătăţirea calităţii mediului, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, reducerea consumului anual de energie primară și promovarea utilizării surselor regenerabile de energie.

Obiectivul specific vizează renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, respectiv renovarea integrată a clădirilor publice (eficiență energetică și consolidare seismică).

Prin intermediul componentei 5 – Valul Renovării se urmărește îmbunătățirea fondului contruit printr-o abordare integrate a eficienței energetice, a consolidării seismice, a reducerii riscului la incendiu și a tranziției către clădiri verzi și intiligente, conferind respectul cuvenit pentru estetică și calitatea arhitecturală precum și dezvoltarea unor mecanisme adecvate de monitorizare a performanțelor fondului constuit și asigurarea capacității tehnice pentru implementarea investițiilor.

În cadrul investiției se are în vedere realizarea de lucrări de intervenții asupra construcției (anveloparea clădirii; termoizolarea planșeului superior; izolarea planseului inferior; izolarea soclului clădirii; înlocuirea tâmplăriei exterioare cu tâmplărie termopan din P.V.C.; schimbarea învelitoarei din tablă; se vor monta jgheaburi, burlane și opritori de zapadă; se va reface sistematizarea terenului în incintă, pentru a se putea îndepărta apele pluviale; se va realiza un trotuar de protecție perimetral, în conformitate cu  prescripțiile în vigoare; lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea clădirii reabilitate energetic, inclusiv de refacere în zonele de intervenție; lucrări de refacere a finisajelor fațadelor), lucrări de intervenții asupra instalațiilor (reabilitarea și modernizarea instalației de încălzire, zonarea regimului de încălzire în funcție de temperatura necesară, de programul orar în care se desfășoară activități în spațiile clădirii; instalare centrală fotovoltaică de producere a energieie electrice din sursă solară, necesară pentru iluminat și producerea apei calde de consum; lucrări de înlocuire a instalației electrice, a corpurilor de iluminat cu unele eficiente energetic și a aparatajului de joasă tensiune; montare pompe de căldură aer-apă/ apă-apă).

Valoarea totală a contractului de achiziție publică pentru realizarea obiectivului de investiții mai sus-menționat este în cuantum de 1.378.970,48 lei, TVA inclus.

- Advertisement -

More articles

Latest article