teleormaneanul.ro

Protocol între Municipiul Alexandria și Agenția Națională Antidrog, pentru creșterea siguranței în școli și în afară unităților de învățământ

Must read

Pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Alexandria, programată pentru 17 decembrie, este trecut proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului de Colaborare dintre Municipiului Alexandria, prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria, cu Agenția Națională Antidrog în vederea susținerii și realizării în comun a unor acțiuni de educare și conștientizare, prin care se are în vedere: informarea şi educarea elevilor, cadrelor didactice şi a părinţilor cu privire la efectele şi riscurile consumului de droguri şi la cauzele ce pot determina acest consum; pregătirea elevilor pentru a face faţă presiunii grupului; instruirea elevilor şi a părinţilor cu privire la identificarea situaţiilor de consum de droguri şi sesizarea autorităţilor competente; desfăşurarea de activităţi de prevenire a consumului de droguri legale (tutun si alcool) şi ilegale precum şi a noilor substanţe cu proprietăţi psihoactive.

- Publicitate -

Proiectul de act administrativ are drept scop “realizarea unui parteneriat între instituții pentru creșterea siguranței în școli și în afară unităților de învățământ , sporirea calității învățământului, educarea elevilor și a părinților în vederea informării, educării, conștientizării și dezvoltării unui comportament preventiv față de consumul de droguri, având în vedere și obiectivele de reducerea cererii de droguri prin asigurarea continuității și complementarității serviciilor de prevenire și a serviciilor de asistență medicală, psihologică și socială oferite persoanelor consumatoare de droguri precum și informarea cadrelor didactice asupra celor mai bune metode de a interveni rapid în cazul în care constată existența unor situații cu potențial periculos”, se arată în referatul de aprobare.

Obiectivele stabilite vor fi realizate, potrivit protocolului, prin materiale de informare – educare in limitele prevederilor bugetare; întâlniri informal-educative cu elevii şi cadrele didactice; întâlniri informal-educative cu părinţii şi participarea la şedinţele cu părinţii în vederea diseminării informaţiilor; concursuri cu tematică specifică; monitorizare şi evaluare periodică a modului de implementare a proiectelor.

- Advertisement -

More articles

Latest article