teleormaneanul.ro

Inspectorii de muncă din Teleorman, în control la societățile cu activități de producție, depozitare și comercializare a carburanților auto

Must read

Reprezentanții ITM Teleorman anunță demararea campaniei naționale de verificare a modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor de către angajatorii care desfășoară activități de producție, depozitare și comercializare a carburanților auto

- Publicitate -

Potrivit sursei citate, acțiunea se va desfășura sub directa coordonare a Inspecției Muncii pe parcursul trimestrelor II și III ale anului 2023, iar inspectorii de muncă din cadrul ITM Teleorman vor desfășura controale la angajatorii care realizează activități în stațiile de distribuție a carburanților auto, situate pe raza județului Teleorman.

Produsele obținute din prelucrarea țițeiului (benzina auto, motorina, gazul petrolier lichefiat – GPL) sunt extrem de inflamabile și pot forma cu aerul amestecuri explozive. În contact cu surse potențiale de aprindere, aceste amestecuri explozive pot genera explozii cu consecințe grave, atât pentru lucrători, cât și pentru mediu.

În stațiile de distribuție a carburanților auto sunt comercializate diferite sortimente de benzină, motorină și gaz petrolier lichefiat (GPL) auto, precum și recipiente-butelii cu gaz petrolier lichefiat (aragaz), pentru utilizarea casnică. Toți carburanții amintiți sunt produse petroliere obținute din prelucrarea țițeiului, extrem de inflamabile și care formează cu aerul amestecuri explozive. În contact cu surse potențiale de aprindere, aceste amestecuri explozive pot genera explozii cu consecințe grave, atât pentru lucrători, cât și pentru clienții prezenți în stațiile de distribuție a carburanților.

Întrucât exploziile și incendiile pot provoca pierderi umane, daune materiale și au un impact deosebit de grav asupra mediului înconjurător, evaluarea riscului de explozie și incendiu, precum și stabilirea măsurilor adecvate de reducere a acestora la nivele acceptabile, capătă o importanță deosebită pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor.

Obiectivele Acțiunii: deținerea de către toți utilizatorii a certificatului de examinare “in situ”, pentru instalațiile care funcționează în mediu exploziv (inclusiv reexaminările acestuia); asigurarea purtării de către toți lucrătorii expuși la atmosfere explozive a echipamntelor individuale de protecție adecvate; respectarea de către toți angajatorii a instrucțiunilor scrise privind folosirea surselor de foc deschis și fumatul la locurile de muncă; deținerea de către toți angajatorii a fișelor cu date de securitate actualizate pentru toți agenții chimici periculoși prezenți la locurile de muncă (inclusiv carburanți auto) și punerea acestora la dispoziția lucrătorilor.

Acțiunile Inspecției Muncii din anul 2022 în unitățile de distribuție a carburanților auto și rafinării au relevat faptul că nu toți angajtorii din aceste domenii respectă prevederile legale privind cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecție sănătății lucrătorilor. Ca urmare, a apărut necesitatea continuării acestor demersuri, prin desfășurarea unei noi campanii naționale de verificare în acest domeniu.

- Advertisement -

More articles

Latest article