teleormaneanul.ro

Gradații de merit 2022: 197 de locuri pentru Teleorman, dintre care 28 pentru învățământul primar și alte 27 pentru cel preșcolar

Must read

La concursul din acest an, numărul de gradații de merit pe categorii de personal (didactic de predare/didactic de conducere, îndrumare şi control/didactic auxiliar) stabilit de Comisia Paritară de la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman în ședința din data de 18 aprilie este de 197 de locuri. Dintre acestea, 191 sunt pentru cadrele didactice, iar 9 locuri pentru personalul didactic auxiliar.

- Publicitate -

Cele mai multe locuri sunt pentru învățământul primar, respectiv 28, și pentru educatoare – 27. Pentru profesorii de limba română sunt alocate 12 locuri, pentru cei de limbă engleză – 9 locuri, pentru franceză – 6 locuri, iar pentru matematică sunt alocate 12 locuri. Pe de altă parte, cele șase locuri pentru personalul didactic auxiliar se împart între administrator financiar, bibliotecar și consilier.

Înscrierea în concursul pentru gradații de merit începe imediat după vacanța de Paște, odată cu depunerea dosarului la secretariatul școlii. Procedura se derulează în perioada 2 – 16 mai, iar pentru cadrele didactice care activează în cadrul palatelor copiilor, perioada de înscriere este mai scurtă, între 17 și 20 mai, conform calendarului stabilit de Ministerul Educației.

Perioada cuprinsă între 23 mai – 8 iunie este rezervată pentru analiza dosarelor de către inspectorul şcolar care coordonează disciplina, cu consultarea consiliului consultativ, şi elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului în specialitate; verificarea dosarelor şi acordarea punctajelor de către comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit; aprobarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea acestei liste la avizierul şi pe site-ul inspectoratului şcolar, respectiv la sediul şi pe site-ul Ministerului Educaţiei după aprobarea de către comisia de evaluare, în cazul Palatului Naţional al Copiilor.

Depunerea/transmiterea contestaţiilor privind punctajul acordat şi stabilirea numărului gradaţiilor de merit ce pot fi redistribuite se face în perioada 8 – 10 iunie, potrivit calendarului.

Potrivit regulamentului, punctajul minim necesar pentru promovarea concursului este 75, iar ierarhia finală va fi aflată până pe data de 22 iunie.

- Advertisement -

More articles

Latest article