teleormaneanul.ro

Consiliul Județean mai împarte niște bani localităților din Teleorman

Must read

Consilierii județeni se întrunesc în ședință extraordinară joi, 15 decembrie, pe ordinea de zi fiind trecute Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2022; Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 34/18.02.2022 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, a numărului de personal şi a fondului salariilor de bază pe anul 2022 şi estimări pentru anii 2023-2025, ale instituţifior și serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Teleorman, precum și Proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumel de 594,65 mii lei, corespunzătoare cotei de 6% din impozitului pe venit încasat suplimentar în anul 2022 la nivelul judeţului Teleorman.

- Publicitate -

Potrivit proiectului de act administrativ, aleșii județeni urmează să împartă localităților din județ suma de 594,65 mii lei, corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit încasat suplimentar în anul 2022, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, pentru susţinerea programelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, precum şi pentru cheltuielile de funcţionare, pe care unităţi1e administrativ-teritoria1e din judeţ, în mod justificat, nu le pot finanţa din veniturile proprii şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale.

“Conform prevederilor art.6 alin. (1) lit.c) şi alin.(10) din Legea nr. 317/28. 12.2021 a bugetului de stat pe anul 2022, cu modificările şi completările ulterioare, impozitul pe venit corespunzător cotei de 6%, încasat suplimentar în anul 2022, peste limita stabilită, se repartizează integral în anul 2022 comunelor, oraşelor şi municipiilor prin hotărâre a consiliului judeţean, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, pentru susţinerea programelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, precum şi pentru cheltuieli de funcţionare, pe care unitătile administrativ-teritoriale din judeţ, în mod justificat, nu le pot finanţa din veniturile proprii şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 1ocale. Potrivit deciziei şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Teleorman nr. 2014, impozitul încasat suplimentar în anul 2022 la nivelul judeţului Teleorman, peste limita stabilită, este de 594,65 mii lei. În scopul repartizării sumei de 594,65 mii lei, prin adresa nr. 26405 din 08 decembrie 2022, Consiliul Judeţean Teleorman a solicitat unităţilor administrativ-teritoriale transmiterea de cereri pentru acordarea de sume pentru destinaţiile prevăzute în Legea nr.317 din 28 decembrie 2021 a bugetului de stat pe anul 2022, cu modificările şi completările ulterioare”, se arată în referatul de aprobare al proectului de hotărâre.

- Advertisement -

More articles

Latest article