teleormaneanul.ro

Consilierii județeni au dat undă verde reabilitării termice a clădirii în care funcționează Serviciul de Ambulanță

Must read

Întruniți în ședință de lucru, miercuri, aleșii județeni au adoptat, cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii Creşterea eficienţei energetice a clădirii „Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria”, în faza Proiect tehnic de execuţie. Conform proiectului de act administrativ, valoarea totală a investiției se ridică la 2.257.437,81 lei (inclusiv TVA), din care C+M – 1.664.264,40 lei (inclusiv TVA), iar proiectul beneficiază de finanţare prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 —„Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiţii 3.1 — „Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor”, numărul apelului de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI.

- Publicitate -

“Pentru realizarea acestui obiectiv de investiţii, în cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 a fost încheiat contractul de finanţare nr. 3785/20.02.2019 între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice — Autoritate de Management, ADR Sud Muntenia — Organism Intermediar şi UAT Judeţ Teleorman — Beneficiar. Prin actele adiţionale nr. 1/25.11.2019 şi 2/08.04.2022, la contractul de finanţare, s-a aprobat prelungirea duratei de implementare a proiectului de la 49 luni la 83 de luni, respectiv până la data de 31.12.2023. Sursele de finanţare ale proiectului sunt: contribuţie nerambursabilă (FEDR) – 85 % contribuţie nerambursabilă din bugetul naţional – 13 % contribuţie din bugetul local al Beneficiarului – 2 % din valoarea cheltuielilor eligibile, la care se adaugă cheltuielile neeligibile”, se arată în proiectul de hotărâre adoptat, miercuri, în plenul Consiliului Județean.

Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria funcţionează într-o clădire construită între anii 1988-1993, iar studiile efectuate asupra clădirii, concretizate în documentaţia de avizare a lucrărilor de interventie, expertiza tehnică şi raportul de audit energetic, evidenţiază starea ca fiind neconformă cu cerinţele actuale, având un consum de energie deosebit de ridicat.

“În acest context, judeţul Teleorman doreşte implementarea proiectului Creşterea eficienţei energetice a clădirii „Serviciul Judeţean de Ambulanţă Mexandria” care are ca obiectiv principal reabilitarea termică a clădirii, în scopul creşterii eficienţei energetice a acesteia, precurn şi a reducerii costurilor de intreţinere a clădirii, creând în acelaşi tirnp condiţii de exploatare şi confort specifice nivelului Uniunii Europene. Totodată, creşterea eficienţei energetice a clădirii va conduce la scăderea consumului de energie, scăderca emisiilor de CO2 şi un confort sporit peritru personalul care îşi desfă’şoară activitatea în clădire. Beneficiarii direcţi ai proiectului vor ti cei 127 de salariaţi ai Serviciului Judeţean de Ambulanţă Alexandria, precum şi 17 salariaţi ai Serviciului de Telecomunicaţii Speciale care îşi desfăşoară activitatea în această clădire. Beneficiarii indirecţi ai proiectului vor fi cetăţenii care beneficiază de serviciile oferite de instituţiile publice care îşi desfăşoară activitatea în clădirea Serviciului Judeţean de Ambulanţă Alexandria”, se mai arată în proiectul de act administrativ.

- Advertisement -

More articles

Latest article