teleormaneanul.ro

Comunicat de presă/ Asociația BUILDING DREAMS anunță lansarea proiectului „DESENEAZĂ-ȚI VIITORUL!”

Must read

ASOCIATIA BUILDING DREAMS anunță lansarea proiectului „DESENEAZA-TI VIITORUL!”. Proiectul se va derula în perioada 31 Ianuarie 2022 – 30 Decembrie 2023 și are ca obiectiv imbunatatirea situatiei a 1064 tineri NEETs cu varsta cuprinsa intre 16-29 de ani, din regiunea de dezvoltare Sud Muntenia, cu accent asupra celor provenind din mediul rural si apartinand minoritatii roma – avand calitatea de someri inregistrati la Serviciul Public de Ocupare (SPO) din cadrul Agentiilor Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) si facilitarea tranzitiei acestora catre piata muncii.

- Publicitate -

Un accent deosebit va fi pus pe tinerii incadrati in nivelurile de ocupabilitate B, C si D, respectiv „mediu ocupabil”, „greu ocupabil” si „foarte greu ocupabil”, dar si din nivelul A.

Prin implementarea proiectului se va asigura integrarea durabila pe piata muncii a tinerilor carora le lipseste o calificare si care nu au un loc de munca, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune sociala si provenind din comunitati marginalizate.

ASOCIATIA BUILDING DREAMS implementeaza acest proiect, în calitate de beneficiar al contractului de finanțare nr. POCU/908/1/3/150834, alături de FORMARE MANAGERIALA IN TURISM-F.M.T. SRL, ECO RURAL CONSULTING SRL si CENTRUL DE EXCELENŢĂ PENTRU RESURSE COMUNITARE SRL în calitate de parteneri.

Proiectul isi propune:

  • imbunatatirea nivelului de competente si abilitati necesare ocuparii unui loc de munca pentru un numar de 938 de tineri NEETs someri din categoriile B, C, D;
  • dezvoltarea abilitatilor si competentelor antreprenoriale necesare infiintarii si dezvoltarii unei afaceri, prin furnizarea de programe de formare antreprenoriala unui numar de 98 de tineri NEETs someri din categoria A;
  • Sprijinirea infiintarii si demararii activitatii a 37 de noi intreprinderi localizate in Regiunea Sud Muntenia;
  • Cresterea nivelului de ocupare a minim 468 tineri NEETs inregistrati la serviciul public de ocupare, cu domiciliul sau resedinta in regiunea Sud Muntenia;
  • Acordarea de sprijin prin masuri de acompaniament tinerilor NEETs incadrati la nivelurile de ocupabilitate C si D, respectiv „greu ocupabil” si „foarte greu ocupabil”.

Proiectul este finanțat prin Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014 -2020, Axa prioritară 1: Initiativa locuri de munca pentru tineri, Prioritatea de investiții 8.ii, Obiectiv specific 1.1, 1.2. Valoarea finanțată a contractului de finanțare este de 19.151.241,12 lei. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi http://www.fonduri-ue.ro

Mai multe detalii despre proiect se găsesc pe site-ul proiectului: https://www.proiect150834.buildingdreams.ro

- Advertisement -

More articles

Latest article