teleormaneanul.ro

Casa de Pensii – Precizări despre ajutorul financiar pentru persoanele cu venituri sub 3.000 de lei

Must read

În luna ianuarie, persoanele cu venituri din pensii, salarii sau indemnizații acordate în baza unor legi speciale mai mici de 3.000 de lei vor primi prima tranșă din ajutorul financiar unic de la stat, astfel:1.000 lei pentru persoanele ale căror venituri lunare sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei; 800 lei pentru persoanele ale căror venituri lunare sunt cuprinse între 1.501 lei și  2.000 lei; 600 lei pentru persoanele ale căror venituri lunare sunt cuprinse între 2.001 lei și  3.000 lei. A doua tranșă din ajutorul social va ajunge la beneficiari în luna octombrie 2023, anunță Casa Națională de Pensii.

- Publicitate -

“Ajutorul financiar reglementat prin OUG nr.168/2022 se plătește pensionarilor sistemului public de pensii şi beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special plătite de casele teritoriale de pensii, care au domiciliul în România şi ale căror venituri lunare sunt mai mici sau egale cu 3.000 de lei.

Categoriile de venituri care se au în vedere la acordarea ajutorului financiar sunt următoarele: veniturile din pensii acordate în sistemul public de pensii, plătite în luna ianuarie 2023, respectiv octombrie 2023; veniturile din pensii acordate în sistemele neintegrate sistemului public de pensii, plătite în luna ianuarie 2023, respectiv octombrie 2023; veniturile din drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, cu următoarele excepții; indemnizațiile acordate în temeiul Legii nr. 341/2004 soţului supravieţuitor, copilului și părintelui eroului martir; soţului supravieţuitor, copiilor şi părinţilor celui decedat în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987; indemnizațiile, indemnizația de gratitudine și sporul de participare la război acordate în temeiul Legea nr. 49/1991 invalizilor de război, veteranilor de război, văduvelor de război, pensionarilor I.O.V.R. accidentaţi de război în afara serviciului ordonat; veniturile din indemnizaţia socială pentru pensionari acordată în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009; veniturile din salarii şi asimilate salariilor, la nivelul lunii octombrie 2022, respectiv iulie 2023”, transmite sursa citată.

De menționat ar fi că, în cazul persoanelor care beneficiază de pensie de urmaș și/sau beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, ajutorul financiar se acordă fiecărui urmaș în parte.

- Advertisement -

More articles

Latest article