teleormaneanul.ro

Au fost semnate contractele de finanțare pentru reabilitarea termică a clădirii “Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza” și a blocurilor V1-V7 din Alexandria

Must read

Contractele de finanțare, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, prin Componenta C5 – Valul Renovării, pentru reabilitarea termică a clădirilor rezidențiale multifamiale V1-V7, dar și pentru reabilitarea termică a clădirii Colegiului Național “Alexandru Ioan Cuza”, au fost semnate, marți, de viceprimarul Alexandriei  Augustin Ioan, în calitate de reprezentant împuternicit al Primăriei, și ministrul Cseke Atilla, reprezentantul legal al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

- Publicitate -

Astfel, prin Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, s-a semnat contractul de finanțare pentru obiectivul de investiții: ”Reabilitare termică clădiri rezidențiale multifamiliale, blocuri: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, având o valoare totală de finanțare de 15.770.51,25 lei, în cadrul căruia se vor realiza următoarele lucrări: lucrări de creștere a eficienței eneregtice; lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii; lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum; instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie; lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior; lucrări de reabilitare/modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri; sisteme de management energetic integrat pentru clădiri;  sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald; modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente.

De asemenea, prin Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, s-a semnat contractul de finanțare pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termică clădire Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza”, având o valoare totală de finanțare de 5.586.083,05 lei, în cadrul căruia se vor realiza următoarele lucrări: lucrări de anvelopare a clădirii liceului; înlocuirea tâmplăriei exterioare existente cu una eficientă energetic; lucrări de instalare/reabilitare și modernizare a instalațiilor de încălzire, apă caldă și consum, ventilație, iluminat.

Prin intermediul componentei C5 – Valul Renovării se urmărește îmbunătățirea fondului construit printr-o abordare integrată a eficienței energetice, a consolidării seismice, a reducerii riscului la incendiu și a tranziției către clădiri verzi și inteligente, conferind respectul cuvenit pentru estetică și calitatea arhitecturală a acestuia, dezvoltarea unor mecanisme adecvate de monitorizare a performanțelor fondului construit și asigurarea capacității tehnice pentru implementarea investițiilor.

Termenul limită prevăzut pentru implementarea proiectelor mențioante este data de 30.06.2026.

- Advertisement -

More articles

Latest article