teleormaneanul.ro

Deputatul Calotă Florică Ică susține un proiect de lege care aduce modificări la asigurările persoanelor care au suferit de cancer – Se reglementează „dreptul de a fi uitat”

Must read

Supraviețuitorii de cancer vor avea dreptul ca, în cazul încheierii contractelor de asigurare, să refuze furnizarea de informații și documente despre boala suferită atunci când au trecut șapte ani de la data încheierii protocolului oncologic, dacă un proiect de lege susținut de un grup de parlamentari PSD, PNL și UDMR, între care deputatul de Teleorman Calotă Florică Ică, va fi adoptat de Parlament. Potrivit proiectului de lege, în cazul supraviețuitorului de cancer al cărui diagnostic a fost pus înainte de vârsta de 18 ani, termenul este de  cinci ani de la data încheierii protocolului oncologic.

- Publicitate -

Practic, inițiativa legislativă susținută de actuala coaliție de guvernare reglementează “dreptul de a fi uitat” pentru supraviețuitorii de cancer. Dacă va fi adoptată, legea va intra în vigoare la două luni de la data promulgării și publicării, arată inițiatorii.

„Astfel, propunerea legislativă completeaza Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003 și prevede ca, în situația încheierii contractelor de asigurare, dacă distribuitorul de asigurări solicită supraviețuitorului de cancer informații și documente în vederea evaluării riscului pentru preluarea, respectiv menținerea în asigurare, acesta din urmă are dreptul de a nu le furniza pe acelea care vizează afecțiunea oncologică, în cazul în care a trecut un termen de 7 ani de la data încheierii protocolului oncologic. În cazul supraviețuitorului de cancer al cărui diagnostic a fost pus înainte de vârsta de 18 ani, termenul este de 5 ani de la data încheierii protocolului oncologic. Complementar, în vederea asigurării respectării dreptului de a fl uitat, personalul medicosanitar are obligația de a nu furniza distribuitorilor de asigurări informațiile și documentele menționate. Totodată, distribuitorii de asigurări au obligația de a înscrie dreptul în mod clar, concis, ușor de înțeles și vizibil în același câmp vizual și cu caractere de aceeași mărime, în documentele prin care solicită informațiile și documentele în vederea evaluarii riscului, sub sancțiunea nulității relative a contractului de asigurare. Nerespectarea de către distribuitorii de asigurări a dreptului de a fi uitat va atrage răspunderea civilă”, se arată în expunerea de motive a proiectului de lege.

În prezent, potrivit prevederilor Legii nr. 46/2003, “nerespectarea de către personalul medico-sanitar a confidentialiății datelor despre pacient și a confidențialității actului medical, precum și a celorlalte drepturi ale pacientului prevăzute în prezenta lege atrage, după caz, răspunderea disciplinară, contraventională sau penală, conform prevederilor legale” (art. 37). Prin urmare, răspunderea va reveni inclusiv pentru nerespectarea dreptului de a fi uitat, cu care se va completa legea în vigoare, arată inițiatorii proiectului de lege.

Mai mult, inițiativa legislativă mai prevede și că, la propunerea institutelor oncologice, prin normele de aplicare a viitoarei eventuale legi, Ministerul Sănătății va elabora termene reduse pe categorii de vârstă și tipuri de afecțiuni oncologice ale supraviețuitorilor de cancer, pe baza datelor științifice privind progresele terapeutice.

- Advertisement -

More articles

Latest article