teleormaneanul.ro

Comunicat de presă/ Închidere proiect EVOLUEAZĂ ÎN CARIERĂ – CREȘTEREA NIVELULUI DE COMPETENȚE ÎN RÂNDUL ANGAJAȚILOR!

Must read

- Publicitate -

29.09.2023

Închidere proiect EVOLUEAZĂ ÎN CARIERĂ – CREȘTEREA NIVELULUI DE COMPETENȚE ÎN RÂNDUL ANGAJAȚILOR!

Asociația pentru Formare, Educație și Dezvoltare – EUROFED, în calitate de lider, împreună cu Asociația KOFOED’S SCHOOL ROMÂNIA, Bucureşti (Partener 1) și Asociaţia ONIXALEX, Piteşti (Partener 2) anunță finalizarea proiectului „EVOLUEAZĂ ÎN CARIERĂ – CREȘTEREA NIVELULUI DE COMPETENȚE ÎN RÂNDUL ANGAJAȚILOR!”, cod SMIS 136240.

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI îl reprezintă reprezintă implementarea unor măsuri destinate creșterii participării la programe de formare profesională continuă pentru 658 angajați de la nivelul celor 7 regiuni mai puțin dezvoltate din România, în special pentru acei adulți/angajați cu un nivel scăzut de calificare, persoane/angajați cu vârsta de peste 40 ani și din zonele rurale defavorizate, prin furnizarea de servicii de consiliere profesională și tutorat, programe de formare profesională acreditate, programe de formare profesională informale și alte activități de formare informale și activități de informare și conștientizare cu privire la importanța și necesitatea participării adulților la programe de învățare pe tot parcusul vieții, pe o perioada de 29 luni.

Principalele rezultate așteptate/finale în urma implementării proiectului sunt:

658 persoane (angajați) consiliate profesional pentru încurajarea participării la programele de formare profesională;

– 658 persoane (angajați) beneficiare de servicii de tutorat pentru sprijinirea angaților în vederea integrării/acomodării cu noile posturi/atribuții/sarcini;

– 658 persoane (angajați) participante la programele de formare profesională continuă, din care peste 80% (530 persoane) certificate;

– 658 angajați vor participa cursuri informale de tip workshop (35 în domeniul customer care și 31 în domeniul autonomiei învățării), astfel încât să le crească productivitate la locul de muncă și implicit al angajatorului;

– 22 evenimente de informare și conștientizare la care vor participa 658 peroane;

– realizarea unei campanii online de conștientizare privind necesitatea și importanța învățării pe tot parcursul vieții.

Atât indicatorii cât și rezultatele așteptate în urma implementării proiectului proiectului au fost îndeplinite cu succes.

In cadrul proiectului au fost realizate şedinţe de consiliere  profesionala si tutorat cu persoanele inscrise in grupul ţinţă, astfel incat sa le faciliteze acestora dezvoltarea carierei si cautarea de noi oportunitati pentru locuri de munca., totalizând un număr de 679 de participanti.

Aproximativ 200 de persoane au beneficiat de o modificare a statutului profesional prin schimbarea locului de munca, acordarea unor beneficii suplimentare la contractul de muncă (zile libere, creștere salarială), sau posibilitatea adaugării unui nou cod CAEN, in cazul angajatilor pe cont propriu.

Proiectul a asigurat activități de informare și conștientizare a angajatorilor printr-o campanie publicitară media activă, atât prin campania online de constientizare a angajatorilor cu privire la importanta si necesitatea formarii profesionale continue, cât și prin intermediul evenimentelor de informare si constientizare.

Grupul țintă a fost alcătuit din 679 de persoane, dintre care 651 au participat la programele de formare profesională și au fost declarate absolvente/certificate, la programe de formare precum: Comunicare in Limba Romana, Operator în Prelucrarea Legumelor și Fructelor, Competente antreprenoriale, Lucrator in comert, Masinist la Masini de Ambalat, Competente Digitale, Competente Antreprenoriale și Asistent Personal Profesionist.

De asemenea,  in cadrul proiectului au fost organizate cursurile informale in domeniul customer care și autonomia invatarii.

Valoarea totală a proiectului: 4.639.982,55 LEI; Valoarea cofinanțării UE: 4.639.982,55 LEI.

Perioada de implementare a proiectului este de 29 luni, 01.04.2021-30.09.2023.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European  prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Date de contact: Asociația pentru Formare, Educație și Dezvoltare – EUROFED, evolueazaincariera@gmail.com, www.evolueazaincariera.ro.

- Advertisement -

More articles

Latest article