teleormaneanul.ro

Comisariatul Județean al Gărzii de Mediu devine structură fără personalitate juridică, coordonată de prefect în situații de urgență sau ori de câte ori este necesară gestionarea unei situații la nivel local

Must read

Activitatea celor 41 de comisariate judeţene ale Gărzii de Mediu va fi coordonată de prefecți, în situaţii de urgenţă sau ori de câte ori este necesară gestionarea unei situaţii la nivel local care priveşte competenţele mai multor instituţii şi autorităţi publice, prevede Legea privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale (PL-x 544/02.11.2021), promulgată de președintele Klaus Iohannis și publicată, la finalul săptămânii trecute, în Monitorul Oficial. Astfel, odată cu intrarea în vigoare a noilor prevederi legale, prefecții capătă puteri sporite în cazul gestionării unor situații de urgență ce au legătură cu protecția mediului.

- Publicitate -

“La articolul 2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins: (1^1) Prefectul coordonează activitatea structurilor subordonate Gărzii Naționale de Mediu în situații de urgență sau ori de câte ori este necesară gestionarea unei situații la nivel local care privește competențele mai multor instituții și autorități publice”, prevede legea menționată.

În urma modificării, “Garda Naţională de Mediu funcţionează la nivel central prin Comisariatul General, instituţie publică cu personalitate juridică, şi are în subordine 41 de comisariate judeţene, Comisariatul Municipiului Bucureşti şi Comisariatul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, structuri fără personalitate juridică”, fiind eliminată partea care prevedea că au “statut de servicii publice deconcentrate”.

Modificări apar și la nivel financiar, astfel că „nivelul salariilor de bază ale personalului din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu se stabileşte la nivelul salariilor de bază ale personalului din cadrul gărzilor forestiere”, iar “echivalarea salariilor aferente fiecărei funcţii se stabileşte prin ordin al conducătorului autorităţii centrale de mediu”.

Aşadar, la data intrării în vigoare a legii modificate, reîncadrarea personalului încadrat pe funcţii teritoriale în cadrul Gărzii Naţionale de Mediu, se face potrivit noilor reglementări, mai precizează documentul citat.

Potrivit legii, Garda Naţională de Mediu este un corp specializat de inspecţie şi control care poate lua măsuri de sancţionare, de suspendare/sistare a activităţii ca urmare a poluării şi deteriorării mediului sau pentru nerespectarea condiţiilor impuse prin actele de reglementare.

- Advertisement -

More articles

Latest article