teleormaneanul.ro

Cererile de înscriere pentru etapa a II-a de admitere la liceu se depun până miercuri, 3 august/ Lista cu documentele necesare

Must read

Cererile pentru etapa a II-a de admitere la liceu pot fi depuse de absolvenții de gimnaziu care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu și-au depus dosarele de înscriere în termenul prevăzut de calendarul admiterii, precum și de candidații care au fost respinși la liceele pentru care au optat. De asemenea, tot în etapa a II-a de admitere intră și absolvenții de clasa a VIII-a care nu au susținut Evaluarea Națională.

- Publicitate -

Înscrierea candidaților pentru probele de aptitudini sau probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, inclusiv a candidaților pe locurile speciale pentru rromi și a candidaților pentru locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă, a avut loc pe 26 iulie, iar rezultatele au fost afișate în perioada 28-29 iulie.

Situația locurilor rămase libere după prima etapă de admitere în învățământul liceal, dual și profesional de stat, la nivelul județului Teleorman, poate fi consultată accesând următorul link – http://www.isjtr.ro/mat/admitere-clasa-a-9-a/2022/TR_Situatia_locurilor_libere_pentru_etapa_a_II-a_2022.pdf .

Conform proecedurii operaționale de repartizare în învățământul liceal de stat, etapa a doua, publicate pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean, pentru candidații nerepartizați în prima etapă, repartizarea se realizează de către comisia de admitere judeţeană, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere. După repartizarea candidaţilor menţionaţi anterior, se repartizează absolvenţii clasei a VIII-a care nu au susţinut evaluarea naţională şi cărora nu li se poate calcula media de admitere conform ordinului în vigoare. Repartizarea absolvenților clasei a VIII-a, care nu au susţinut evaluarea naţională şi cărora nu li se poate calcula media de admitere, se realizează de către comisia județeană de admitere, după repartizarea candidaților care au susținut evaluarea națională, în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a claselor V-VIII.

Dosarele de înscriere cuprind: cererea de înscriere; cartea de identitate (dacă este cazul) și certificatul de naștere, în copie certificată de unitatea de învățământ; adeverință cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională din clasa a VIII-a; foaia matricolă pentru clasele V – VIII (cu calculul mediei generale); fișa medicală; recomandare apartenență etnia rromă depusă la unitatea de învățământ până la data de 27 mai 2022/ certificat de orientare școlară și profesională, depus până la data de 08 aprilie 2022 la unitatea de învățământ, dacă este cazul.

La depunerea dosarului de înscriere, cartea de identitate (dacă este cazul) și certificatul de naștere se depun în copie certificată în conformitate cu originalul de către angajatul unității de învățământ învestit cu astfel de competențe.
Repartizarea candidaților din etapa a doua, de către comisia de admitere județeană se face în intervalul 04 – 05 august 2022, iar afișarea rezultatelor repartizării se va face la avizierul instituției în data de 5 august 2022.

Potrivit procedurii, dacă după derularea celor două etape de admitere prevăzute în calendar se mai înregistrează solicitări, ale candidaţilor din seria curentă, precum şi ale candidaţilor din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2022-2023, de înscriere în clasa a IX-a din învăţământul liceal, inspectoratul şcolar, prin comisia judeţeană de admitere, repartizează aceşti candidaţi, în intervalul 22 august 2022 – până la data începerii cursurilor anului şcolar 2022-2023, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, iar pentru absolvenţii clasei a VIII-a care nu au susţinut evaluarea naţională, în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a claselor V-VIII.

- Advertisement -

More articles

Latest article