teleormaneanul.ro

Au fost depuse cereri de finanțare pentru proiecte ce vizează reabilitarea termică a cinci unități de învățământ din Alexandria

Must read

În cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Alexandria de joi, 14 aprilie, au fost supus la vot cinci proiecte de hotărâri, votate în unanimitate, privind aprobarea depunerii spre finanțare, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, a cererilor de finanțare pentru proiectele: „Reabilitare termică clădire Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza”, valoarea eligibilă a proiectului de 6.647.438,832 lei, inclusiv TVA.; „Reabilitare termică clădiri Școala Ștefan cel Mare”, valoarea eligibilă a proiectului este de 6.198.949,357 lei, inclusiv TVA.; „Reabilitare termică clădire fosta Cantină a Colegiului Național Alexandru Ioan Cuza”, valoarea eligibilă a proiectului este de 2.270.800,159 lei, inclusiv TVA.; „Reabilitare termică clădire Grădinița nr. 8”, valoarea eligibilă a proiectului este de 1.891.903,878 lei, inclusiv TVA.; „Reabilitare termică clădire Liceul Teoretic Constantin Noica”, valoarea eligibilă a proiectului este de 6.080.383,173 lei, inclusiv TVA.

- Publicitate -

Cererile de finanțare pentru proiectele menționate au fost depuse vineri, 15 aprilie, iar scopul investiției îl reprezintă creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice şi îmbunătăţirea calităţii mediului, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, reducerea consumului anual de energie primară și promovarea utilizării surselor regenerabile de energie.

Obiectivul specific vizează renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, respectiv renovarea integrată a clădirilor publice (eficiență energetică și consolidare seismică).

Prin intermediul componentei 5 – Valul Renovării se urmărește îmbunătățirea fondului contruit printr-o abordare integrate a eficienței energetice, a consolidării seismice, a reducerii riscului la incendiu și a tranziției către clădiri verzi și intiligente, conferind respectul cuvenit pentru estetică și calitatea arhitecturală precum și dezvoltarea unor mecanisme adecvate de monitorizare a performanțelor fondului constuit și asigurarea capacității tehnice pentru implementarea investițiilor.

Cererile de finanțare depuse în cadrul apelului de proiecte menționat tratează măsuri pentru anveloparea clădirilor dar și măsuri privind instalațiile acestora, astfel:

Măsuri pentru anveloparea clădirilor:

 • izolarea termică la exterior a pereților exteriori;
 • termoizolarea corespunzătoare a planșeului superior;
 • izolarea planșeului inferior sau a soclului clădirii;
 • înlocuirea tâmplăriei exterioare existente aferentă clădirii cu tâmplarie eficientă energetic.

Pentru evitarea creșterii umidității interioare și asigurarea calității aerului interior, tâmplaria va fi prevazută cu fante higroreglabile.

Măsuri pentru instalațiile aferente clădirii:

 1. modernizarea instalației de încălzire cu materiale și echipamente modern cu randament superior, zonarea regimului de încălzire în funcție de temperatura necesară și de programul orar în care se desfășoară activități în spațiile clădirii, precum și adoptarea următoarelor măsuri:
 • montarea robineților cu termostat pe racordul corpurilor de încalzire din spațiile comune.
 • demontarea și spălarea corpurilor de încalzire sau înlocuirea lor ori montarea unei instalații de încălzire în pardoseală;
 • îndepartarea obiectelor care împiedica cedarea de căldură a radiatoarelor către încapere;
 • introducerea între perete și radiator a unei suprafețe reflectante, care să reflecteze caldură radiantă către cameră;
 • echilibrarea termo-hidraulică corectă a corpurilor de încalzire, coloanelor de agent termic, rețelei de distribuție în general;
 • montarea pompelor de căldură aer-apă/apă-apă;

2. măsuri asupra instalațiilor de apă caldă de consum:

 • înlocuirea obiectelor sanitare;
 • utilizarea panourilor solare pentru prepararea individuală/colectivă a a.c.c.;
 • utilizarea de dispersoare de duș economice;
 • echilibrarea hidraulică a rețelei de distribuție a apei calde de consum și prevederea de conducte de recirculare a acc.

măsuri asupra instalațiilor de iluminat:

3. înlocuirea instalației electrice în totalitate;

 • înlocuirea corpurilor de iluminat cu unele moderne și eficient energetic.

Acolo unde condițiile financiare permit, se mai recomandă promovarea și utilizarea de sisteme moderne de preparare a apei calde menajere și a agentului termic pentru încalzire.

 • utilizarea de panouri solare;
 • utilizarea de panouri fotovoltaice pentru iluminatul normal și arhitectural;
 • montarea sistemelor de ventilare cu recuperare de căldură în sălile de sport școlare și în spațiile comune care să asigure exigențele conform Normativului I5.

 

- Advertisement -

More articles

Latest article