teleormaneanul.ro

Alexandria – Se modernizează sistemul de iluminat; a fost semnat contractul de achiziție publică pentru proiectarea și execuția lucrărilor

Must read

Contractul de achiziție publică pentru proiectarea și execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiții ”Modernizarea sistemului de iluminat în Municipiul Alexandria” a fost semnat joi, 21 iulie, a transmis municipalitatea. Potrivit sursei citate, valoarea totală a contractului este de 997.759,07 lei, inclusiv T.V.A., iar durata privind finalizarea obiectivului este 6 luni, din care 2 luni pentru elaborarea proiectului tehnic și 4 luni pentru execuția lucrărilor.

- Publicitate -

Odată finalizată investiția, din punct de vedere al protecției mediului, se va reducere poluarea cu emisii CO2, dar și poluarea iluminatului artificial excesiv.

Scopul programului îl reprezintă îmbunătățirea calității mediului, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utlilizarea unor corpuri de iluminat cu LED care să determine o eficiență energetică ridicată.

“Victor Drăgușin, primarul municipiului Alexandria, a semnat astăzi, 21.07.2022, alături de reprezentantul împuternicit al S.C. URBIOLED S.R.L., dl. Preda Trănescu Ion Valentin, cu sediul în Municipiul Iași, contractul de achiziție publică având ca obiect prestarea serviciilor de proiectare și execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiții “Modernizarea sistemului de iluminat în Municipiul Alexandria”, proiect finanțat din fondurile Administrației Fondului pentru Mediu.

Având în vedere faptul că în mai multe zone din Municipiul Alexandria iluminatul public se realizează prin intermediul unor corpuri de iluminat depășite din punct de vedere tehnic, echipate cu lămpi cu descărcare de gaze sub presiune, prin implementarea proiectului se urmărește modernizarea sistemelor de iluminat public prin înlocuirea corpurilor de iluminat existente, care au un consum ridicat de energie electrică, cu LED-uri, precum și achiziționarea și instalarea sistemului de dimare/ telegestiune, care permit reglarea fluxului luminos la nivelul întregului obiectiv de investiții și integrarea acestuia în sistemul de telegestiune existent.

În primul rând, obiectivul programului îl reprezintă creșterea eficienței energetice a sistemelor de iluminat public, din punct de vedere al scăderii costurilor de consum energetic, întreținere și mentenanță, dar și creșterea gradului de siguranță pentru cetățenii din cadrul comunității, precum și creșterea siguranței circulației rutiere și pietonale. Totodată, iluminatul corespunzător al trotuarelor va reduce substanțial numărul de agresiuni fizice și va conduce la creșterea încrederii populației pe timpul nopții”, a transmite municipalitatea alexăndreană.

Intervențiile propuse constau în: demontarea corpurilor de iluminat vechi; demontarea consolelor vechi; demontarea cablurilor de alimentare vechi; demontarea clemelor de legatură vechi; înlocuirea ansamblului aparat de iluminat, montarea de corpuri de iluminat cu LED-uri eficiente din punct de vedere energetic și luminotehnic, pe toți stâlpii existenți cu grad de protecție; montarea consolelor de susținere a corpurilor de iluminat cu LED; montarea colierelor de prindere pe stâlpi a consolelor; realizarea legăturii electrice în rețeaua existentă de joasă tensiune de iluminat public, utilizând cleme de derivație; implementarea unui sistem de telemanagement la nivel de punct de aprindere; integrarea noului sistem în sistemul de de telegestiune existent; verificări și măsurători electrice, mecanice și luminotehnice pentru corespondența cu datele din proiectul de execuție; punerea în funcțiune a instalațiilor și echipamentelor noi montate.

Implementarea unui sistem de telemanagement va conduce la monitorizarea și eficientizarea consumului de energie electrică, la reducerea timpilor de intervenție, în caz de avarie și implicit, la atingerea parametrilor de rezultat, după cum urmează: reducerea consumului de energie electrică și a gazelor cu efect de seră; creșterea sentimentului de siguranță; confort și orientare sporite; diminuarea și descurajarea infractionalitatii favorizate de întuneric; apariția și creșterea sentimentului de apartenență la comunitatea locală; redarea personalității localității prin infrumusețare cu ajutorul luminii; continuarea activității oamenilor, dincolo de apusul soarelui; încurajarea produsului comercial și turistic; favorizarea și atragerea investițiilor.

Investiția se va realiza în intravilanul municipiului Alexandria, prin înlocuirea actualelor corpuri de iluminat stradal cu un numar de 401 de corpuri de iluminat noi cu LED, precum și înființarea unui sistem de telegestiune care va permite reglarea fluxului luminos la nivelul întregului obiectiv de investiții.

Sistemul de telegestiune va fi integrat în sistemul de telegestiune a iluminatului public al municipiului Alexandria.

Noile corpuri de iluminat se vor monta pe următoarele străzi: 41 corpuri de iluminat pe str. 1907 (Tronson Mircea cel Bătrân – Alexandru Ghica); 37 corpuri de iluminat pe str. HCC (Tronson Mircea cel Bătrân – Alexandru Ghica); 36 corpuri de iluminat pe str. 1 Decembrie (Tronson Mircea cel Bătrân – Alexandru Ghica); 37 corpuri de iluminat pe str. T. Vladimirescu (Tronson Mircea cel Bătrân – Alexandru Ghica); 51 corpuri de iluminat pe str. Ion Creanga (Tronson Mircea cel Bătrân – Alexandru Ghica);  31 corpuri de iluminat pe str. M. Kogălniceanu – 30 corpuri de iluminat (Tronson Mircea cel Bătrân – Alexandru Ghica) + intersecție cu Al. Ghica – 1 corp de iluminat; 33 corpuri de iluminat pe str. Al. Colfescu (Tronson Mircea cel Bătrân – Alexandru Ghica); 36 corpuri de iluminat pe str. M. Filipescu (Tronson Mircea cel Bătrân – Alexandru Ghica); 46 corpuri de iluminat pe str. C. Brancoveanu (Tronson Mircea cel Bătrân – Alexandru Ghica); 13 corpuri de iluminat pe str. Gheorghe Doja; 40 corpuri de iluminat pe str. Viitorului.

- Advertisement -

More articles

Latest article