teleormaneanul.ro

Alexandria – Se depune spre finanțare proiectul privind achiziția și amplasarea de containere digitalizate pentru colectarea selectivă a deșeurilor

Must read

Consilierii locali au votat, în ședința de miercuri, cu unanimitate de voturi, aprobarea proiectului de hotărâre pentru participarea reședinței de județ la implementarea proiectului „Extinderea și modernizarea sistemului de colectare separată a deșeurilor în Municipiul Alexandria, prin achiziția și amplasarea de insule ecologice digitalizate”, anunță reprezentanții municipalității.

- Publicitate -

Potrivit sursei citate, aleșii locali alexăndreni au aprobat și suportarea cofinanțării proiectului din bugetul local al Municipiului Alexandria, respectiv finanțarea cheltuielilor neeligibile care vor asigura implementarea proiectului astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico – economice/ contractul de lucrări.

Potrivit proiectului, insulele ecologice sunt compuse dintr-un ansamblu de containere, subterane sau supraterane, protejate anti-vandalism și împotriva accesului neautorizat, dotate cu acces digitalizat pentru persoanele fizice arondate (acces asigurat pe bază de cartelă electronică), modul G.S.M. pentru transmisie date, dotate inclusiv cu bază de date, pentru evidența beneficiarilor serviciului. Mai mult, prin implementarea acestui proiect, vor putea fi colectate informații privind volumul, dar și tipurile de deșeuri colectate.

Scopul investiției îl reprezintă accelerarea procesului de extindere și modernizare a sistemelor de gestionare a deșeurilor, cu accent pe colectarea separată.

Astfel, se urmărește achiziționarea unui număr de 50 de insule ecologice digitalizate de tip 1: insulă supraterană încasetată cu cinci containere, pentru toate cele cinci fracții: biodegradabil, rezidual, sticlă, plastic și metal, și respectiv hârtie și carton.

În acest sens, apelul de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.B finanțează achiziția de insule ecologice digitalizate, pentru colectare separată a deșeurilor, care să deservească aglomerările de locuințe (în principal apartamentele), fiind astfel demarat un pas important pentru extinderea, modernizarea și digitalizarea sistemului de colectare separată a deșeurilor de pe raza Municipiului Alexandria.

Obiectivul specific presupune dezvoltarea unui management al deșeurilor eficient, prin suplimentarea capacităților de colectare separată, pregătirea acestora pentru reutilizare și valorificarea deșeurilor, în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției la economia circulară.

Prin intermediul acestei măsuri vor fi sprijinite activități/ acțiuni specifice pentru înființarea și dotarea de insule ecologice digitalizate (ansamblu de containere), pentru următoarele fluxuri de deșeuri colectatea separat: deșeuri de hârtie și carton, deșeuri de plastic și metal, deșeuri de sticlă, deșeuri biodegradabile, deșeuri reziduale, acțiuni specifice pentru dezvoltarea platformei software necesară operaării insulelor ecologice digitalizate și administrării datelor, acțiuni specifice de promovare a investițiilor, precum și pentru promovarea principiului ”plătește pentru cât arunci”.

Valoarea totală eligibilă a proiectului „Extinderea și modernizarea sistemului de colectare separată a deșeurilor în Municipiul Alexandria, prin achiziția și amplasarea de insule ecologice digitalizate” este în cuantum de 2.582.737,50 lei, la care se adaugă 490.720,13 lei, reprezentând T.V.A.

Precizăm faptul că valoarea T.V.A.-ului, aferent cheltuielilor eligibile, va fi asigurată de la bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme și/ sau investiții pentru Componenta 3 – Managementul Deșeurilor – Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în conformitate cu legislația în vigoare.

Valoarea totală eligibilă reprezintă totalul finanțării nerambursabile, fiind în procent de 100% a cheltuielilor eligibile.

- Advertisement -

More articles

Latest article