teleormaneanul.ro

Alexandria – Precizări privind acordarea sprijinului financiar de 250 de lei; Primesc tichete și persoanele fără adăpost și familiile care nu încasează alocație pentru susținerea familiei

Must read

Anumite categorii vulnerabile de persoane din municipiul Alexandria vor beneficia de tichete sociale pe suport electronic, pentru perioada 1 iunie 2022 – 31 decembrie 2022, în conformitate cu prevederile OUG nr. 63 / 09.05.2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane  aflate în situaţii de risc de deprivare materială şi/sau risc de sărăcie extremă, suportate parţial din fonduri externe nerambursabile, modificată și completată de O.U.G. nr. 72/ 30.05.2022, transmite Primăria Alexandria. Astfel, de sprijinul material sub formă de tichete sociale emise pe suport electronic, vor beneficia: pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflaţi în evidenţa caselor de pensii sectoriale şi beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri lunare sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei; persoanele – copii şi adulţi – încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei; familiile cu cel puţin 2 copii în întreţinere ale căror venituri lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei; familiile monoparentale ale căror venituri lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei; familiile care au stabilit dreptul la ajutorul social în condiţiile Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare; persoanele fără adăpost astfel cum acestea sunt reglementate potrivit prevederilor legale în vigoare.

- Publicitate -

Sprijinul material acordat pe baza tichetului social pe suport electronic are o valoare nominală de 250 lei şi se acordă o dată la două luni categoriilor de beneficiari, iar sumele acordate pot fi utilizate în termen de 12 luni de la data fiecărei alimentări.

Mai mult, familiile cu copii, care nu beneficiază de alocaţie pentru susţinerea familiei, pot solicita acordarea sprijinului material, dacă îndeplinesc condiţiile de acordare prevăzute de prezenta ordonanță de urgență (venituri lunare pe membru de familie mai mici sau egale cu 600 lei), prin depunerea de către reprezentantul familiei a unei cereri şi a unei declaraţii pe propria răspundere la primăria în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul sau reşedinţa ori locuiesc efectiv.

Sprijinul material, tichetele sociale pe suport electronic, se acordă și persoanelor fără adăpost aflate, după caz, în evidenţa Direcției de Asistență Socială Alexandria, sau care au depus cererea şi declaraţia pe propria răspundere.

Pensionarii sistemului public de pensii, persoanele încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, familiile cu cel puţin doi copii în întreţinere și familiile monoparentale beneficiare de alocatie pentru sustinerea familiei, inclusiv familiile care au stabilit dreptul la ajutorul social, nu depun cerere și declarație pe propria răspundere. Aceste categorii de persoane vor beneficia de tichete sociale pe suport electronic în baza evidențelor Casei Județene de Pensii Teleorman, respectiv Agenției Județeană pentru Plăți și Inspecție Teleorman.

Cererile și declarațiile pe propria răspundere se pot procura de la sediul Direcției de Asistență Socială Alexandria, str. Dunării, nr. 139, sau le puteți descărca de pe pagina web a Direcției de Asistență Socială Alexandria  http://www.dgasalexandria.ro/ .

Este important de menționat faptul că cererile și declarațiile pe propria răspundere vor fi însotite de documentele doveditoare privind componența familiei și a veniturilor realizate și se vor depune la sediul Direcției de Asistență Socială Alexandria, str. Dunării, nr. 139.

Tichetele sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde, se vor distribui la domiciliul beneficiarilor, cu confirmare de primire, prin C.N. “Poşta Română” – S.A.

În cazul persoanelor fără adăpost, tichetele sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde se vor preda de Compania Naţională „Poşta Română”- S.A. către primării, urmând ca aceastea să fie distribuite pe bază de tabel nominal, ulterior informațiile fiind transmise către C.N. “Poşta Română“ – S.A.

Pentru anumite situații, în care beneficiarii sprijinului material nu se regăsesc cu adresa în situațiile centralizatoare de la nivel național, transmise de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, tichetele sociale pe suport electronic se vor distribui prin primăria, respectiv serviciul public de asistență socială, în a cărei rază teritorială au fost identificați beneficiarii.

Pentru mai multe informații, persoanele interesate se pot adresa reprezentanților Direcției de Asistență Socială Alexandria, str. Dunării, nr. 139, sau la numărul de telefon 0247317732, interior 159.

- Advertisement -

More articles

Latest article