teleormaneanul.ro

Alexandria – A fost semnat contractul de achiziție publică pentru anveloparea blocului A1, prin PNRR

Must read

Primarul municipiului Alexandria, Victor Drăgușin a semnat, marți, împreună cu reprezentantul împuternicit al S.C. VIOSIL INSTALCONSTRUCT S.R.L., contractul de achiziție publică de lucrări pentru realizarea obiectivului de investiții ”Reabilitare termică clădiri rezidențiale multifamiliale, bloc A1”, ce vizează 26 de apartamente, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență Componenta C5-Valul Renovării, având ca scop îmbunătățirea fondului construit printr-o abordare integrată a eficienței energetice, a consolidării seismice, a reducerii riscului la incendiu și a tranziției către clădiri verzi și inteligente, conferind respectul cuvenit pentru estetică și calitatea arhitecturală a acestuia, dezvoltarea unor mecanisme adecvate de monitorizare a performanțelor fondului construit și asigurarea capacității tehnice pentru implementarea investițiilor, a transmis municipalitatea.

- Publicitate -

Potrivit sursei citate, principalele lucrări care se vor executa în cadrul obiectivului de investiții menționat sunt: lucrări de intervenții asupra construcției (anveloparea clădirii (pereți exteriori); placarea planșeului superior cu vată minerală bazaltică; înlocuirea tâmplăriei exterioare cu tâmplărie termopan); lucrări de intervenții asupra instalațiilor (înlocuirea instalațiilor electrice de iluminat din spațiile comune și echiparea acestora cu echipamente moderne eficient energetic, corpuri de iluminat tip LED; reabilitarea instalației de alimentare cu apă rece, a instalației de canalizare pentru apă menajeră, prevederea de robineți de sectorizare pe fiecare coloană, precum și înlocuirea coloanelor de alimentare cu apă rece; reabilitarea instalației  de colectare și evacuare ape uzate menajere; montarea unei surse fotovoltaice tip hibrid, cu stocator de energie, pentru producerea energiei electrice necesare iluminatului spațiilor commune).

Valoarea totală a contractului de achiziție publică pentru realizarea obiectivului de investiții menționat este în cuantum de 2.202.540,08 lei, inclusiv T.V.A.,  iar durata de execuție este de 6 luni, începând cu data emiterii ordinului de începere a lucrărilor.

De reabilitarea termică a clădirilor rezidențiale multifamiliale, în urma finalizării procedurilor de achiziție publică de lucrări, vor beneficia și locatarii din bl. A3, bl. V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, BM6, BM7, BM8, J135, M2, M5, M8, dar și bl. L5 (de pe str. Dunării).

- Advertisement -

More articles

Latest article