teleormaneanul.ro

Ajutorul social și alocația pentru sprijinirea familiei, înlocuite de venitul minim de incluziune

Must read

Beneficiarii de venit minim garantat (VMG) și de alocații pentru sprijinire a familiei (ASF), dar și alte persoane ori familii fără venituri sau cu venituri reduse vor beneficia, de anul viitor, de venitul minim de incluziune (VMI), un beneficiu care include două componente, respectiv: sprijinul pentru incluziune și sprijinul pentru familia cu copii și va înlocui actualele forme de sprijin (VMG și ASF).

- Publicitate -

Pentru accesarea sprijinului, solicitanții depun o singură cerere pentru ambele componente, urmând ca în funcție de veniturile și structura familiei să se stabileasca dreptul fie la ambele componente, fie la o singură componentă a venitului minim de incluziune.

Beneficiarilor de ajutor social și/sau de alocatie pentru susținerea familiei li se recomandă ca, pentru continuitatea acordării acestui tip de drepturi sociale, să depună cererea până la 31 decembrie 2023, indiferent dacă familia/persoana singură va beneficia ulterior de una sau de ambele componente ale acestui beneficiu de asistență socială.

Cererea și documentele suport se înregistrează fizic sau electronic la Serviciul Public de Asistență Socială de la nivelul primăriei comunei, orașului, municipiului sau a sectorului Municipiului București, în a cărui rază teritorială beneficiarii au domiciliul sau reședința, ca și în cazul beneficiilor anterior acordate.

Din secțiunea VMI din pagina web a Ministerului Muncii și Solidarității Sociale se poate descărca cererea de solicitare și, totodată, se pot obține mai multe informații privind accesarea acestui sprijin financiar acordat de stat în scopul asigurării nivelului de trai minimal pentru familiile şi persoanele singure aflate în situaţie de dificultate.

- Advertisement -

More articles

Latest article