teleormaneanul.ro

P.U.Z. Regenerare unități sportive, turistice și de agrement, zona Șos. Cernetu, Municipiul Alexandria, Județul Teleorman – PUZ1

Must read

Inițiator: UAT Municipiul Alexandria

- Publicitate -

Elaborator: SC KONDORCAD LANDSURV SRL

Publicul este invitat să transmit observații și propuneri privind intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal, în perioada 05.04.2024 – 22.04.2024, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, mun. Alexandria, str. Dunării, nr, 139, cod 140030, jud. Teleorman, telefon +400247317732/317733, e-mail primalex@alexandria.ro.

Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului: Consilier Steluța Iuliana Vișan, telefon: 0247 317 732, INT167 adresa: Mun. Alexandria, str. Dunării, nr 139, jud. Teleorman, cod postal 140030

Publicul este invitat să participe la:

  • Etapele de consultare și informare prin consultarea documentației și transmiterea de opinii și sugestii
  • Dezbaterea publică privind consultarea asupra propunerilor preliminare ale planului urbanistic zonal va avea loc numai  la solicitarea persoanelor interesate de această investiție, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria

Răspunsul la observațiile transmise va fi:

  • Pus la dispoziția publicului în data de 23.04.2024, prin publicare pe pagina de internet a Primăriei, la adresa: www.alexandria.ro
  • Transmis în scris proprietarilor ale căror immobile sunt afectate direct de propuneri și care au transmis opinii (23.04.2024)
- Advertisement -

More articles

Latest article