teleormaneanul.ro

Documentele necesare actualizării dosarelor depuse pentru obținerea unei locuințe ANL

Must read

Persoanele care au depus dosare pentru obținerea unei locuințe ANL trebuie să prezinte, până la finalul anului în curs, în vederea actualizării acestora, o serie de documente din care să reiasă că îndeplinesc criteriile restrictive. Potrivit Primăriei Alexandria, este vorba despre: declarație notarială din care să reiasă că titularul cererii de locuință și ceilalți membri ai familiei acestuia – soț/ soție, copii și/ sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia – trebuie să nu dețină și să nu fi deținut o altă locuință în proprietate; copie contract de muncă pentru titularul solicitării; adeverință din care sa reiasă că titularul cererii își desfășoară activitatea pe raza municipiului Alexandria, pentru titularul de cerere; adeverință cu venitul net pe ultimele 12 luni pentru fiecare membru major al familiei; copie C.I. pentru titularul dosarului și/ sau orice modificare intervenită de la dosarul inițial depus până în prezent.

- Publicitate -

Pentru relații suplimentare, persoanele interesate se pot adresa Compartimentului Fond Locativ din cadrul Primăriei Municipiului Alexandria, parter, camera 20 sau la telefon: 0247/317732, int. 138 .

- Advertisement -

More articles

Latest article